GDPR - Hur vi hanterar dina personuppgifter

Information till dig som är privatkund eller kontaktperson hos företag eller samarbetspartner till oss.

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning, vars syfte är att stärka individens rätt att påverka hur dess personuppgifter hanteras.

Med den här informationen vill vi informera dig om hur vi använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har när vi hanterar dina personuppgifter.

Vi hanterar enbart de personuppgifter vi behöver för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot de privatpersoner och företag vi har ett avtal/överenskommelse med. Vanliga personuppgifter är namn, telefonnummer, e-post- och faktureringsadress samt postadress. Även andra uppgifter som kan identifiera dig eller de personer du företräder är personuppgifter. Exempel på sådana uppgifter är privata kontouppgifter, fakturor, anbudsförfrågningar och reklamationer.

De flesta personuppgifter vi hanterar får vi direkt från dig eller från din arbetsgivare. I undantagsfall kan personuppgifter komma från tredje part, till exempel genom en kreditupplysning.

Dina personuppgifter kan komma att delas med företag vars tjänster vi använder för att kunna bedriva vår verksamhet. Det kan till exempel vara fakturahantering eller IT-support. När information delas med ett annat företag ingår vi ett personbiträdesavtal där vår samarbetspartner förbinder sig att hantera dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och våra krav. Inga personuppgifter delas med företag utanför EU.

Vi sparar personuppgifterna så länge avtal eller garantitid löper. Efter det kan vi behöva spara vissa personuppgifter för att uppfylla lagkrav, till exempel bokföringslagen.

I vårt leverantörsregister sparar vi kontaktuppgifter som används vid offertförfrågan.

Som privatkund har du vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering samt rätt att invända mot en behandling. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten om du anser att vi hanterar dina personuppgifter felaktigt.

Du kan alltid maila oss på ekonomi@nelsonjulgranar.se om du har frågor eller om du vill att vi tar bort uppgifter vi har om dig.